Reklam
Nyheter
Publicerad May 23 2023 09:54

Digital Finance Council antar nya regler för kryptoaktiver inom EU

Digital Finance Council, som arbetar under Europeiska unionens råd, har nyligen antagit nya regler för marknaderna för kryptoaktiver (MICA) i ett försök att skapa en enhetlig och transparent regelram inom EU:s medlemsstater. Denna åtgärd är en viktig milstolpe i regleringen av kryptomarknaderna och förväntas främja tillväxt, innovation samt skydda investerare från potentiella risker och bedrägerier.

MICA, som står för Markets in Crypto-Assets, syftar till att skapa en enhetlig regelverk för hantering av kryptoaktiver såsom kryptovalutor och digitala tillgångar inom EU. De nya reglerna omfattar definitioner av olika typer av kryptoaktiver, regler för emittering och försäljning av kryptoaktiver, samt krav på licensiering och tillsyn av aktörer inom kryptomarknaderna.

Genom att anta dessa regler strävar Digital Finance Council efter att skapa en stabil och säker miljö för kryptomarknaderna inom EU. Detta förväntas främja investeringar och innovation inom den digitala ekonomin samtidigt som det ger investerare och konsumenter ökat skydd mot potentiella risker och bedrägerier på kryptomarknaden.

Det är viktigt att påpeka att de antagna reglerna ännu inte har trätt i kraft. För att bli bindande måste de godkännas av Europaparlamentet och medlemsstaterna. Det finns också möjlighet för berörda parter att lämna synpunkter och kommentarer på reglerna innan de slutgiltigt antas.

Det gläder mig stort att vi nu lever upp till vårt löfte om att börja reglera kryptotillgångssektorn. Den senaste tidens händelser har bekräftat det akuta behovet av att införa regler som innebär ett bättre skydd för EU-medborgare som har investerat i dessa tillgångar och förhindra missbruk av kryptotillgångar.

- Elisabeth Svantesson, Sveriges finansminister

Digital Finance Councils nya regler för marknaderna för kryptoaktiver inom EU förväntas ge tydlighet och enhetlighet i regleringen av kryptomarknaderna. Detta steg framåt förväntas skapa ökad tillit och säkerhet bland investerare samtidigt som det främjar tillväxt och innovation inom den snabbt växande digitala ekonomin.

Slutsats:

Digital Finance Councils antagande av nya regler för marknaderna för kryptoaktiver (MICA) markerar en betydande utveckling i regleringen av kryptomarknaderna inom EU. Genom att skapa enhetliga och transparenta regler förväntas MICA främja tillväxt, innovation och investering

 

Läs även om hur man deklarera kryptovaluta


token token token token token

Crypto Exchanges


CryptoViking.se Control + D

Senaste nytt hos CryptovikingCryptoViking writer

Populära artiklar
Läs om NFT
Bitcoin logo

Mer om Ethereum
Läs om Krypto Staking
Se fler artiklar


Decentralized E-wallets
Metamask-logo Metamask Guide Metamask-logo Phantom Guide
Handla krypto via Binance Handla krypto via Crypto.com

Hur köper man kryptovaluta❓ Läs mer