Reklam
Ethereum
Ethereum

Pris:

Till Ethereum graf

🡻

Vad är Ethereum?

Ethereum är en digital plattform som bygger på blockkedjeteknologin som skapades ursprungligen till Bitcoin, men som Ethereum har byggt vidare på för att kunna erbjuda ett större användningsområde. Blockkedjeteknikens fördel är att det är näst intill omöjligt att missbruka plattformen genom att ta över andras programvaror. På nätverket kan man utveckla olika sorters decentraliserade applikationer (dapps), skapa egen valuta och skriva smarta kontrakt. 

Mynten/tokens som används på Ethereum nätverket är Ether (ETH) och kallas ofta felaktigt för Ethereum.

 

Vilka grundade Ethereum?

Sommaren 2015 lanserade Vitalik Buterin tillsammans med bland annat programmerarna Charles Hoskinson, Mihai Alisie, Gavin Wood och Anthony Di Lorio plattformen Ethereum. Syftet med projektet var att skapa ett program som skulle vara helt decentraliserat och inga regeringar, banker eller institutioner ska kunna påverka plattformen.

 

Smarta kontrakt

Ethereum har blivit populärt mycket tack vare sina smarta kontrakt som bygger på ERC-20 (Ethereum Request for Comment 20). Dessa digitala kontrakt baseras på blockchain-teknologin och är jämförbar med vanliga fysiska kontrakt. Avtalets bindande villkor skrivs in i blockchain-nätverkets kod och transaktionerna blir därmed transparenta, spårbara och oåterkalleliga. För att kontraktets villkor ska uppfyllas måste båda parter följa avtalets ”if-then”, som innebär att så fort ett villkor är uppfyllt kan motparten genomföra sin del av överenskommelsen. 

Tänk dig att du köper något av en person. När du har överfört den överenskomna summan kommer äganderätten till den köpta varan att skickas till dig samtidigt som den andra parten får sina pengar. Denna transaktion är transparent och kan följas i relatid av andra inne på Ethereum-nätverket.

Blockchain-teknologin har slagit igenom även inom digital konst där NTF (Non-Fungible Token) används för att bekräfta ägande. År 2020 omsatte NFT-marknaden ca 250 miljoner dollar och lär växa stadigt de kommande åren. Även inom spelindustrin används blockkedjor och tokens som baseras på Ethereum ERC-721.

 

Reklam

 

Vilka är fördelarna med smarta kontrakt?

 • Säkerhet: Avtalet kan inte försvinna som ett fysiskt avtalsdokument kan. Avtalet skyddas av kryptografiska funktioner så ingen obehörig, inte ens någon av de båda parterna, kan gå in och förfalska eller ändra på de framförhandlade villkoren.
   
 • Tidsbesparande: Att programmera ett smart kontrakt tar mindre tid än att skriva ett fysiskt avtal.
   
 • Inga tredje parter: Inga advokater, banker eller någon annan tredje part är inblandad i avtalsprocessen.
   

Vilka är nackdelarna med smarta kontrakt?

 • Felaktig kod: Fel i programmeringskoden kan bli mycket kostsamma då den inte kan revideras i efterhand. Båda parter måste ha så pass bra kunskaper i programmering så att de kan upprätta ett virtuellt avtal. År 2016 lyckades DAO, en digital decentraliserad autonom organisation, komma åt 50 miljoner $ just på grund av ett fel i programmeringen.
   
 • Åtkomst till internet och dator: För att upprätta ett smart kontrakt behöver båda parter tillgång till internet och dator som är anslutna till varandra i realtid.
   
 • Domstol: Om ena parten skulle ångra sig eller att en vara inte anses hålla måtten, hur kommer då domstolar att förhålla sig till ett smart kontrakt?

 

Hur får Ethereum sitt värde?

Som med allt annat blir varor och program värdefullare ju fler människor som använder dem. Likadant är det med Ethereums plattform. Ju fler som bygger Dappar, gör transaktioner, upprättar smarta kontrakt, skapar egna kryptovalutor, handlar med kryptovalutan Ether och så vidare desto värdefullare och viktigare blir Ethereums plattform.

 

Hur många Ethereum-mynt (ETH) finns i omlopp?

Plattformen Ethereum har en egen valuta – Ether (ETH). Ether har inget tak till skillnad från Bitcoin som har ett tak på 21 miljoner BTC. I mitten av juni 2021 fanns det 116,32 miljoner Ether-mynt och fler tillkommer hela tiden. Med dagens svårighetsgrad tar det cirka 7,5 dagar att bryta fram en Ether.

 

Vad är ETH 2.0?

För att Ethereum ska kunna hålla sin position i framtiden pågår en uppgradering av blockkedjan i olika faser. Med uppgraderingen vill man förbättra hastigheten, effektiviteten och skalbarheten i Ethereums nätverk. Målet är även att få ner priset på transaktionerna.

 

Har Ethereum konkurrenter?

Ethereum har en stark position, men för att inte bli överkörda av konkurrenter avsätter man årligen stora summor till förbättringar och olika projekt. De största konkurrenterna utgörs av Charles Hoskinson och Gavin Wood som lämnade Ethereum och valde istället att ägna sig åt egna projekt.

Hoskinsons vision var att skapa en stabilare och förbättrad blockchain-plattform för smarta kontrakt. Med plattformen Cardano vill han revolutionera användarnas ekonomiska frihet med snabba transaktioner. Han har satsat hårt på den afrikanska kontinenten där många som inte ens har bankkonton ska kunna göra förmånliga och säkra överföringar.

Via Gavin Woods Polkadot-nätverket är det möjligt att göra parallella överföringar tack vare DOT-bindning. Han har även skapat Substrate som förenklar processen med att skapa blockkedjor.

 

Hur köper och säljer man Ethereum?

Enklaste sättet att köpa och sälja kryptovalutan Ether (ETH) är via en Crypto Exchange där säkerheten är mycket bättre jämfört med att handla person till person.

Tänk bara på att välja en seriös handelsplats som följer gällande regler och bestämmelser inom branschen!

 • Öppna ett handelskonto via en Crypto Exchange.
   
 • Slutför registreringsprocessen.
   
 • Välj betalningsmetod.
   
 • Välj Ethereum (ETH).
   
 • Ange summa och godkänn.
   
 • Sedan är summan i din Exchange wallet.

Köp Ethereum Hos Binance

Handla inte mer än vad du har råd att förlora.
 

Sammanfattning

Uppgraderingen av Ethereum kommer göra plattformen till en vinnare. En plattform där folk kan göra flera saker på ett smidigt, snabbt och enkelt sätt och därtill sparar pengar för användaren har en ljus framtid.

Utöver uppgraderingen behöver programmeringssteget bli så pass enkelt att var man kan göra det utan högre förkunskaper och att de smarta kontrakten accepteras av rättsliga instanser som domstolar. För personer och företag som hanterar många kontrakt i sin vardag kommer de virtuella smarta kontrakten innebära betydande besparingar då de slipper betala tredje parters kommissioner som ofta uppgår till flera procent.

Att handla Ethereum har aldrig varit enklare än vad det är idag. Men var försikigt hur du förvarar dina Ethers och vilken handelsplatform du använder.

token token token token token

Crypto Exchanges


CryptoViking.se Control + D

Ethereum kurs

CryptoViking writer