Reklam
Blockchain
Publicerad Mar 17 2024 15:28
Krypto Exchange

Gyllene kors och dödskors

Tabeller är ett sätt att visa information på ett enkelt sätt. Fördelen med tabeller är att det är lätt för ögat att snabbt få överblick istället för att behöva läsa igenom ett långt stycke flytande text. Inom den finansiella marknaden där objekts värden ändras kontinuerligt är presentation av resultat i tabellform oslagbart. 

Att ha koll på trenderna är ett sätt veta när det är läge att gå in och köpa och när det är dags att avyttra. För att ha koll på trenderna finns en del verktyg som man kan använda sig av och i den här artikeln kommer vi att gå igenom en av de mest använda inom den finansiella marknaden.

Glidande medelvärde / Moving Average

För att kunna räkna fram det genomsnittliga värdet på en tillgång under en viss period kan man använda sig av olika analysverktyg. Ett av de mest använda verktygen är glidande medelvärde (Moving Average, förkortas ofta till MA). Fördelen med ett glidande medelvärde är att du kan, genom att flytta på markören, se hur värdet på ett objekt har förändrats under den perioden som du är intresserad av att analysera. Detta sätt används ofta inom köp och sälj av finansiella objekt såsom värdepapper och krypton.

För de som investerar i krypto är det viktigt att veta den aktuella trenden för att sedan ta beslut om det är läge att köpa och sälja. Ett av de mest använda värdena är MA 20/50/100/200 som visar det procentuella avståndet mellan ett kryptos dagsaktuella värde och värdet på 20, 50, 100 och 200 dagars glidande medelvärde. MA är ett ofta använt verktyg för att fastställa värdeutvecklingen. Enkelt uttryckt kan du använda MA-värdet 200 till att se den långsiktiga värdetrenden och MA-värdet 20 till trender under en kort period. 

Gyllene kors / Golden Cross

Gyllene korset, the Golden Cross på engelska, är en teknisk indikator som man kan se i glidande medelvärde. Gyllene korset signalerar när det är köpdags.

När en kortare glidande medelvärdesgraf skär igenom ett längre glidande medelvärde kallas dessa två medelvärdes krockpunkt för ett gyllene kors. Ofta används glidande medelvärdena MA50 och MA200.

Ett gyllene kors uppstår i tre steg.

Steg 1. Den kortsiktiga MA är i en nedåtgående spiral under en långsiktig MA.

Steg 2. Den kortsiktiga MA:s nedåtgående spiral avbryts och börjar istället gå uppåt för att slutligen gå över den långsiktiga MA (det gyllene korset uppstår när de två linjerna korsar varandra).

Steg 3. Den kortsiktiga MA fortsätter att gå uppåt och befinner sig över den långsiktiga MA.

Men vad betyder det när den kortsiktiga MA går över den långsiktiga MA? Jo, det innebär att en kursuppgång är på gång. Med andra ord är gyllene korset en signal för stigande värde.

Dödskors / Death Cross

Motsatsen till gyllene korset är Death Cross och den indikerar när det är dags att sälja. När den kortare glidande medelvärdet går under ett längre glidande medelvärde uppstår Death Cross och då är det dags att göra sig av med kryptot eftersom kursen kommer att falla. Som i gyllene korset är det oftast skärningspunkterna för MA50 och MA200 som används för att fastställa dödskorset. 

En dödskors är resultatet av en teknisk analys och man ska därför inte lita fullt och fast på att en krasch kommer att uppstå. Det en dödskors indikerar är att en uppgång har avstannat. Ibland kan det vara klokare att inte sälja av kryptot utan behålla sitt innehav och vänta ut nedgången för när det väl börjar gå uppåt sker det ofta i rasande fart. De flesta som hoppar på i en stigande trend positionerar sig oftast för sent och missar därför uppgången. Ett annat sätt att hantera ett dödläge är att passa på att köpa lite krypton till ett bra pris och då vara med från början i den stigande utvecklingen.

Historiskt sett inom värdepappershandel har det visat sig att de som har behållit sina värdepapper under en björnmarknad har sedan, när det vänt uppåt, varit vinnarna. Detta har hittills stämt in även på kryptomarknaden. Nackdelen med kryptomarknaden är att den är fortfarande en relativt ung marknad och man vet inte vilka krypton som kommer att finnas kvar i framtiden. Därför är det förståndigt att inte investera för mycket på små och nya-på-marknaden-krypton utan hålla sig till de mer etablerade och ”äldre” kryptona.

Sammanfattning

Det finns inga sätt att med hundra procent säkerhet förutsäga hur den finansiella marknaden kommer att te sig i framtiden. Det finns en rad tekniska indikatorer, men man måste komma ihåg att de kan endast indikera om värdet på en tillgång är på väg upp eller ner. Dessa verktyg visar varken konsekvenserna av trenderna eller hur långa de eventuella upp- och nedgångarna kommer att bli. Men rätt använt kan indikatorerna vara en hjälp i din handel med krypton.

 


token token token token token

Crypto Exchanges


CryptoViking.se Control + D

Decentralized E-wallets
Metamask-logo Metamask Guide Metamask-logo Phantom Guide
Handla krypto via Bybit.com Handla krypto via Crypto.com

Hur köper man kryptovaluta❓ Läs mer
Senaste nytt hos CryptovikingCryptoViking writer

Populära artiklar
Läs om NFT
Bitcoin logo

Mer om Ethereum
Läs om Krypto Staking
Se fler artiklar